Vanliga frågor

Vem ligger bakom The Shoe Effect?
Vad studerades med The Shoe Effect?
Varför ägde det rum i Sri Lanka?
Vem finansierade projektet?

studiefadder