The Functional Foot

Det moderna samhället kan påverka vår rörelseapparat negativt, genom mindre aktivitet och kortare rörelsebanor, kopplat med skor som är alltför uppbyggda och trånga leder detta till en kropp som inte har starka nog interna vävnader att hantera de externa krafterna från motion och idrott. Ungefär hälften av alla människor får en eller flera rörelse-relaterade skador varje år och upp mot 80% av alla som springer.

Denna endagskurs är utformad för att ge alla individer de nödvändiga verktygen för att åter-bemästra fundamentala motoriska färdigheter, rörlighet, hållning och fotfunktion som är grunden till all skade- och smärtfri rörelse.

Dagen börjar med en blandning av teori och rörelse-analyser med kraft-platta för att hitta dina förutsättningar, för att sedan förbättra detta med funktionell träning. Kursens huvudfokus ligger på att förbättra fotens funktion genom isolerade och helkropps-övningar, rörlighets-träning för alla större leder, hållning, gång och huk-teknik.

Innehåll:

  • Individuella rörelse- & rörlighets analyser
  • Gång, hållning och fotfunktions analys med kraftplatta
  • Teori (Funktionell anatomi, forskning, rörelse lära m.m.)
  • Övningar (Rörlighet, flexibilitet, stabilitet och styrka)
  • Övningar för hållning, gång mönster och mera.
  • Skade och smärthantering 
  • Individuella råd och tips
  • Genomgång av analyser med personlig feedback

Kurserna hålls på Lördagar mellan 9:00-16:00 hos en av våra samarbetspartners runt om i Sverige. Information om datum och ort hittar ni i drop-down menyn till höger.

Om ni har några frågor gällande kursen och bokning vänligen kontakta info@myfootfunction.com