Seminar on foot function, shoes and running

*These workshops currently are held in Sweden only

Detta är en inspirerande föreläsning om hur den moderna miljön och skor påverkar rörelseapparatens hälsa samt hur detta påverkar oss i mer komplexa rörelser som löpning.Vi erbjuder vetenskapligt förankrade och professionellt beprövade metoder som har hjälpt amatör till elit motionärer. 

Föreläsningen varar ca 90 minuter och inkluderar flera analyser så att man får reda på sina egna förutsättningar och har möjlighet att ställa frågor till våra experter.

Ämnen som täcks under föreläsningen:
- Evolutionär anatomi & biologi
- Rörelse & Nervsystemet
- Forskning inom fotfunktion
- Forskning inom löpteknik
- Skador och rörelse-relaterade besvär
- Rörelse- och rörlighets analyser
- Fotfunktions-analys med tryckplatta
- Frågor och Svar

Max antal deltagare är 20 st, vänligen se till att ni då kan, och har avsikt att komma, vänligen kontakta oss så att vi kan ge platsen åt någon annan.

OBS! För mer information om plats, tid m.m. vänligen besök evenemang sidan på Facebook här.